จากประสบการณ์การทำงานด้านการก่อสร้างมากว่า 10 ปี ของคุณโกสิทธิ์ พิกสิต และประสบการณ์การรับราชการครูของคุณปรีดา พิกสิต 10 กว่าปี เช่นเดียวกัน เราได้ตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อมาก่อตั้งบริษัทเป็นของเราเอง เมื่อ 21 กรกฎาคม 2537 ภายใต้ชื่อ "บริษัท จี.พี.คอนสทรัคชั่น จำกัด"


ด้วยความมุ่งหวังว่า จากประสบการณ์ทั้งสองด้านของเราจะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน และจากวันนั้นถึงวันนี้ 10ปี ผ่านไป เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราทำได้ เพราะเราได้ผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ เมื่อปี 2540 มาได้ด้วยดี เพราะเรามี
» ประสบการณ์การก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบ
» ลูกค้าทั้งคนไทย และต่างชาติ
» คุณภาพผลงานที่ ลูกค้ากล้า "บอกต่อ" เพราะเรายึดหลักการบริการลูกค้าตลอดเวลา โดยเฉพาะ เมื่อลูกค้ารับงานแล้ว
» ความซื่อสัตย์ ความอบอุ่นให้ลูกค้า โดยผลงานตรงตามความต้องการของลูกค้าเสมอ
» ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านมา เป็นผลงานที่เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ซึ่งคอยช่วยเหลือ สนับสนุนให้เราได้มีวันนี้ คือ

Mr.Blase McConnell, Mrs.Yupin McConnell และ Mr.Morcar McConnell เจ้าของบริษัท Construction Cost Consultants Limited Partner
คุณวรวิทย์ สัตยานนท์ กรรมการผู้จัดการ MESH Consultants Co.,Ltd.
คุณคนึง พิกสิต กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี.ไอ.บี. คอนสทรัคชั่น จำกัด
และโดยเฉพาะพนักงาน เจ้าหน้าที่ คนงานของบริษัทฯ ทุกคนทั้งอดีตและปัจจุบัน